Thomas Ödling, Leg Kiropraktor

Ryggskott

Diagnosen ryggskott innebär att man får värk i nedre delen av ryggen. Värken kan komma både väldigt snabbt eller väldigt smygande. Oftast finns ingen speciell anledning till att man får ryggskott, och det är väldigt ovanligt att det beror på en skada eller sjukdom. Oftast försvinner värken inom några dagar till några veckor men det är ändå väldigt viktigt att behandla ryggskott hos en kiropraktor för att få det gjort på rätt sätt för att undvika kommande ryggproblem. Givetvis blir du av med ryggskott snabbare hos en kiropraktor.

Oftast sitter orsaken nära ryggraden eller bäckenet som i sin tur har engagerat musklerna, därför ger en kiropraktor ett bättre bättre resultat än t.ex en massör vid ryggskott. Om ditt ryggskott är väldigt kraftigt att man har svårt att röra på sig kan det vara bra att ta en värktablett innan behandling för att kunna genomföra en enklare behandling.

Diskbråck

Mellan våra kotor i ryggraden ligger så kallade diskar av brosk som är väldigt viktiga för ryggens rörlighet, samtidigt fungerar även dessa som ”stötdämpare”. Om en disk skulle brista kan den bukta ut och trycka mot ryggmärgen eller nervrötterna.

Man kan få diskbråck i hela ryggraden men är vanligast i ländryggen och därnäst i halsryggen, vad som orsakar sjukdomen är ännu okänt. Diskbråck ger oftast inga större besvär men ibland leder det till en smärta som kan komma väldigt fort…

Vanliga besvär är att man får

  • ont i ryggen
  • smärta som strålar ner i ett ben
  • domningar och stickningar i benen
  • tyngdkänsla i benen
  • svårigheter att kontrollera rörelserna i benen
  • sämre känsel i benet och foten
  • värk i nacken
  • värk som strålar ut i armarna och fingrarna
  • svårigheter att kontrollera urin och avföring

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk är ofta lokaliserad till båda sidorna av pannan och känns som ett hårt band runt huvudet. Huvudvärken uppstår oftast senare under dagen i samband med övriga spänningar i nacke, skulderblad eller axlar.

Huvudvärk

Huvudvärk kan komma av en mängd olika orsaker. Allt som på något sätt förändrar trycket eller balansen inne i huvudet kan ge huvudvärk, det kan även komma av neurologiska förändringar eller spänningar i blodkärlen. Huvudvärk kan också komma av att musklerna i nacken samt på skallens utsida är spända.

Spännings värk och vissa former av migrän går att behandlas av en kiropraktor.

Belastningsskador

Belastningssjukdomarna är ett stort arbetsmiljöproblem. Belastningssjukdomarna är det ett av de största arbetsmiljöproblemen i västvärlden, hela 70% beror på belastningssjukdomar. Av dessa är kvinnor drabbade nästan dubbelt så ofta som män. .

Belastningsskador uppkommer oftast av långvarigt fysiskt ensidigt arbete, därför är det väldigt viktigt att skapa variation på något sätt för att undgå problemet.

För att Du lättast undgå belastningsskador rekommenderas Du att byta ställning alternativt ta en paus på 15-20 sekunder med avslappning eller extra rörelser. På så sätt förhindrar Du enklast en belastningsskada.

Fotskador

Fotskador som stukningar kan ge kroniska besvär dessa besvär kan ibland avhjälpas av enkel kiropraktisk justering av foten.

Höftproblem

Den aktiva livsstil som många pensionärer eftersträvar är till stor del beroende av en god rörlighet i rygg och höft. Däremot är problemet med höfterna vanligt. Det finns dock många orsaker till höftproblem, alla höftbesvär är inte orsakade av förslitning i höftleden. En kiropraktor utför en noggrann undersökning av höftlederna samt muskler och leder i området för att kunna ställa en rättfärdig diagnos innan en behandling kan påbörjas.

Ibland kan det dock vara svårt att skilja på höftledsproblem och besvär från andra delar i området, t.ex. bäckenet, och då kan en röntgenundersökning vara till stor hjälp.

Idrottsskador

De flesta idrottsskadorna uppstår oftast efter en längre tids överbelastning. Detta är vanligt för arbetare och försvagar ledernas motståndskraft för extrema belastningar vid olika idrotter eller på arbetet. Ett lyft eller en vridning kan räcka för att skapa ett akut problem när kotor i ryggraden förskjuts. Skador vid fall/tackling/stukning eller överdrivet ”enformiga” rörelser kan leda till förskjutningar i andra leder än ryggraden.

Några exempel är lederna i fot, knä, höft, axel, armbåge och handled. Även nyckelben, revben och bröstben kan låsa sig i ett läge och avge smärta.

Ischias

Ischiasvärk är en relativt vanlig värk bland människor. Ischias är alltid irritation och inflammation av ischiasnerven av smärta som strålar från ryggen eller höften ner mot benet. Detta kallas allmänt för ”ischias”, dock är det väldigt få människor som känner till den falska och den äkta ischias.

Äkta och falsk ischias

Vad som menas med äkta och falsk ischias är det allmänt inte många som vet. Orsaken till en ”äkta” ischias är alltid irritation och inflammation av ischiasnerven. Den är störst och även den längsta nerven i kroppen, ungefär lika tjock som ett finger. Vad som kallas ”falsk” ischias är ofta orsaker till smärtor, rygg, höft och lår. Dessa är oftast inte relaterade till en skadad disk.
Strama muskler eller späda muskler i sätet eller i benet bildar med tiden ”triggerpunkter”, dessa försvinner dock inte med stretching utan behöver behandlas. Uttrycket ”tjock plånbok” är inget skämt, lika osannolikt som det låter kan trycket från en tjock plånbok i bakfickan ge upphov till ischiasliknande smärtor.

Knäproblem

Knäproblem kan ibland härröra från överbelastade benmuskler / muskelfästen. Dessa kan uppstå som symptom vid bäckenproblem som kan avhjälpas av en kiropraktor.

Kronisk smärta

En kronisk smärta är inget som går att bota. Oftast är smärtan i sig inte farlig men dessvärre leder detta oftast till stort obehag och lidande. I och med att kronisk smärta ej går att bota kan man alltid försöka lindra den – på ett effektivt sätt. Tyvärr går det inte alltid att lindra den, då får man gå över till nästa steg – att försöka kontrollera den. För att enklast kunna kontrollera en smärta är att dra in på vissa aktiviteter, t.ex sport och liknande.

För att du ska kunna få en så god bedömning som möjligt rekommenderar vi dig att söka upp vår kiropraktor för att ta i tu med smärtan på ett bättre och enklare sätt.

Nackbesvär

Akuta smärtor som kommer från nacken är vanligt. Dessa kan komma väldigt akut eller också väldigt långsamt. Ibland stannar smärtorna i nacken och ibland sprider den sig ner i en arm eller ger huvudvärk. För att få rätt behandling av din nacke ber vi dig komma till oss för att vi ska kunna göra en undersökning hur vi kan åtgärda ditt problem.

Tennisarm

Med tennisarm menas vanligen en inflammation i ett senfäste vid armbågens utsida. Motsvarande kan även förekomma i ett fäste på armbågens insida, populärt kallat golfarm.

Uttrycket ”tennisarm” är ett väl känt begrepp. Vanligen menas detta med en inflamation i ett senfäste vid armbågens utsida, motsvarande kan även förekomma i ett fäste på armbågens insida. Detta kallas dock ”golfarm”.

Fästet ifråga tillhör en muskel som går från händerna upp över underarmarna. På så sätt känner man av inflammationen vid rörelser av handen nedåt respektive uppåt. Ett exempel på detta är när man vrider om en kran, öppnar ett lock och liknande.

Precis som det låter så uppkommer denna skada ofta vid t. ex vid golf, tennis och annat där du griper tag i exempelvis ett tennisrack och svingar det. På så sätt aktiverar du muskeln och får den i obalans. Givetvis behöver detta problem inte bara uppkomma vid sportaktiviteter. Det finns folk som har upplevt denna inflammation när de exempelvis har skalat för mycket potatis, suttit för mycket framför datorn och använt datormusen.

Värk ut i armen

Värk ut i armen kan vara en nervsmärta som kommer av nervirritation från nacke / bröstrygg. Dessa problem kan ofta åtgärdas.

Ont i ljumsken

De flesta skadorna uppstår oftast efter en längre tids överbelastning. Detta är vanligt för arbetare och försvagar ledernas motståndskraft för extrema belastningar vid olika idrotter eller på arbetet. Ett lyft eller en vridning kan räcka för att skapa ett akut problem när kotor i ryggraden förskjuts. Skador vid fall/tackling/stukning eller överdrivet ”enformiga” rörelser kan leda till förskjutningar i andra leder än ryggraden.

Några exempel är lederna i fot, knä, höft, axel, armbåge och handled. Även nyckelben, revben och bröstben kan låsa sig i ett läge och avge smärta.

Whiplash

Pisksnärtskada eller whiplash kan du få om nackens mjukdelar utsätts för en kraftig översträckning. Detta händer särskilt vid trafikolyckor. När du till exempel blir påkörd bakifrån kan huvudet åka bakåt-framåt, som en pisksnärt. Kvinnor drabbas i högre grad än män.

Det finns ingen enhetlig behandling för whiplashskador, olika behandlingsmodeller kan samverka med varandra. Det en kiropraktor gör efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst är en ortopedisk och neurologisk undersökning. Har inte röntgenbilder tagits tidigare bör detta ibland också göras för att man ska kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

Vid frakturer hänvisas patienten direkt vidare till sjukhus eller annan vårdinstans. Om vi däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer vi att påbörja behandlingen på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

I vissa fall kan en kiropraktor mycket goda resultat och ibland kan vi inte göra så mycket. Långsiktigt har dock de flesta whiplashskador en god prognos.

Gravid och ont i ryggen

Undersökningar visar att kvinnor under regelbunden kiropraktisk behandling har en behagligare graviditet och enklare förlossning. Smärta i ryggen, vilket är vanligt under graviditeten, kan betyda att det finns låsningar i ryggens leder som stör nervsystemet.

Förbättra hela din hälsa

Kiropraktisk behandling korrigerar dessa låsningar som påverkar kroppens normala funktion negativt. Att återfå normal nervfunktion till organen hjälper både mamman och barnet till en bättre hälsa. Undersökningar visar dessutom att kiropraktisk behandling kan minska illamåendet under den tidiga graviditeten.

Minskad smärta under förlossningen

I en klinisk undersökning på två sjukhus visade det sig att kiropraktisk behandling minskade behovet att smärtlindring under förlossningen med 50%. Att förbättra ryggen genom att få sina låsningar korrigerade ger både mamman och barnet de bästa möjligheterna till en hälsosam graviditet och förlossning.

Arbetsskador

De flesta skadorna uppstår oftast efter en längre tids överbelastning. Detta är vanligt för arbetare och försvagar ledernas motståndskraft för extrema belastningar vid olika idrotter eller på arbetet. Ett lyft eller en vridning kan räcka för att skapa ett akut problem när kotor i ryggraden förskjuts. Skador vid fall / tackling / stukning eller överdrivet ”enformiga” rörelser kan leda till förskjutningar i andra leder än ryggraden.

Några exempel är lederna i fot, knä, höft, axel, armbåge och handled. Även nyckelben, revben och bröstben kan låsa sig i ett läge och avge smärta.


Vanliga frågor om kiropraktik

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?

Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod när den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Studier har entydigt visat att allvarliga komplikationer är mer sällsynta än vid behandling med till exempel mediciner.

Men patienten kan få reaktioner på den kiropraktiska behandlingen. Vanligast är lokal ömhet kring behandlingsstället. Undersökningar visar dock att de flesta reaktioner uppstår kort tid efter behandling och beskrivs som lätta till måttliga och av kort varaktighet.

Information 

Senaste kommentarer

23.08 | 06:02

Som alltid fantastisk hjälp och det ryggonda är som bortblåst🌞

11.10 | 10:42

Tack för att du hjälpte mig med ryggen, akut i helgen! Vilken service. Tack.

17.03 | 18:55

verkligen att jätte bra jobb,snygg hemsida med mycket informatio...